Företaget       Tjänster        Produkter        Exjobb      English English please


>> Företaget
 
 
Om företaget

Pepto Systems är ett IT- och ingenjörskonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom programutveckling, optimering, datakommunikation och beslutstöd.

Kvalitetssäkring

Pepto har en tydligt uttalad kvalitetspolicy. Den finns alltid med i varje led i våra projekt. Pepto skall erbjuda kunden tjänster som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundens fulla förtroende.

Miljö

Peptos miljöpolicy är egentligen ganska enkel. Vi skall erbjuda kunden tjänster som tar sådana miljömässiga hänsyn att vi vinner kundens fulla förtroende samtidigt som vi utsätter miljön för minsta möjliga påfrestning.

Styrelse & RevisorPepto Systems AB
Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm

Tel: 08-545 411 50
pepto@pepto.se
  Elektroniska fakturalösningar  Industriell Systemutveckling  WebMonitor  EasySurveyor
Automatisk fakturahantering med papperslösa dokumentflöden.

Läs mer >>
Vi utvecklar applikationer och integrerar system både för windows och webb.

Läs mer >>
WebMonitor är en webbapplikation för papper/nonwovenindustrin

Läs mer >>

Läs mer >>

Copyright © 2008 Pepto Systems