Företaget       Tjänster        Produkter        Exjobb      English English please


>> Företaget
 
 
Vad är Pepto?

Pepto Systems är ett IT- och ingenjörskonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom programutveckling, optimering, datakommunikation och beslutstöd.

Affärsverksamheten går ut på att tillhandahålla konsulttjänster och programvara i Sverige och internationellt. Tjänster och programvaror som avser att förbättra våra kunder affärssystem med avseende på produktivitet, tillgänglighet och framförallt ekonomi. Huvuddelen av våra kunder återfinns bland stora svenska och utländska industriföretag, finansbolag och vårdbolag.

Pepto Systems strävar hela tiden mot att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Företaget satsar stora resurser - personella och ekonomiska - på utvecklande åtgärder. Detta sker inte bara genom intern kompetensutveckling utan även genom samarbete med högskolor och institutioner.

Huvuddelen av vår verksamhet ligger på applikationsutveckling inom elektroniska dokumentflöden. Vi konsoliderar även vår kunskap och erfarenhet i programvaror och utbildningar. Ett exempel på detta är EasyInvoice, en programvara som inkluderar många års erfarenhet i ett högt specialiserat och unikt system.

Vi arbetar med kvalificerade uppdrag inom branscher som:
 • Bank och Finans
 • Tillverkande industrin
 • Vårdbolag
 • Pappersindustrin
 • Serviceföretag
Utvecklingsområden

 • Objektorienterad programmering
 • Databasapplikationer
 • Tunna klienter
 • Flersiktslösningar
 • Datakommunikation t ex tcp/ip, seriella protokoll
 • Matematiska beräkningsprogram
 • Grafiska användarinterface - typiskt interface för Windows
 • Weblösningar intranet/internet
Operativsystem

 • NT 4.0/ Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
Utvecklingverktyg

 • Objektorienterad programmering
 • Delphi
 • Visual Basic
 • Visual Studio .Net
 • ASP.Net för Weblösningar
 • Java för Weblösningar
Databaser

 • SQL Server
 • Oracle, Oracle RDB
 • Andra databaser såsom Access, dBase eller Paradox
Övriga verktyg

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • InstallShield Installationsprogram
Pepto Systems har sitt säte i Stockholm.

Pepto Systems AB
Hälsingegatan 43
S-113 31 Stockholm

Växel: 08-545 411 50
E-post: pepto@pepto.sePepto Systems AB
Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm

Tel: 08-545 411 50
pepto@pepto.se
  Elektroniska fakturalösningar  Industriell Systemutveckling  WebMonitor  EasySurveyor
Automatisk fakturahantering med papperslösa dokumentflöden.

Läs mer >>
Vi utvecklar applikationer och integrerar system både för windows och webb.

Läs mer >>
WebMonitor är en webbapplikation för papper/nonwovenindustrin

Läs mer >>

Läs mer >>

Copyright © 2008 Pepto Systems