Företaget       Tjänster        Produkter        Exjobb      English English please


>> Kvalitetssäkring
 
 
Pepto har en tydligt uttalad kvalitetspolicy. Den finns alltid med i varje led i våra projekt. Pepto skall erbjuda kunden tjänster som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundens fulla förtroende.

För att förverkliga vår kvalitetspolicy bedrivs verksamheten enligt följande riktlinjer:
  • Vi skall vara medvetna om kvalitetens betydelse för företaget och utföra tjänster, med hänsyn taget till detta, på ett kompetent sätt. Grunden för detta skall vara fortlöpande kompetensutveckling av personalen.
  • Hos oss skall finnas en dokumenterad organisation och ansvarsfördelning som påverkar verksamheten och dess kvalitet.
  • Våra tjänster skall utgå från kundernas behov och bedrivas med inriktning mot att rätt kvalitet uppfylls.
  • Leverantörer och underkonsulter som anlitas skall uppfylla våra kvalitetskrav.
  • Arbetsmetoder som säkerställer rätt kvalitet skall användas.
  • Marknadsföring och tjänsteförsäljning skall ske på ett korrekt och instruktivt sätt. Löften som ger kunderna förväntningar som ej kan uppfyllas får ej förekomma.
  • Våra kvalitetskrav skall dokumenteras i uppdragsspecifika kvalitetsplaner.
  • Kvalitetssystemets effektivitet skall kontinuerligt följas upp genom kvalitetsrevisioner.
  • Kvalitetsarbetet skall omfatta alla tjänster som utförs vid projektering, utredningar, kontroll och besiktning.
  • Kvalitetsarbetet skall styras mot årliga målsättningar för att förbättra kvalitetsarbetet.
Kvalitetsansvarig Pepto Systems:

Thomas Schönbeck
E-mail: thomas.schonbeck@pepto.se
Tel: 08-545 411 50
Fax: 08-545 411 59Pepto Systems AB
Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm

Tel: 08-545 411 50
pepto@pepto.se
  Elektroniska fakturalösningar  Industriell Systemutveckling  WebMonitor  EasySurveyor
Automatisk fakturahantering med papperslösa dokumentflöden.

Läs mer >>
Vi utvecklar applikationer och integrerar system både för windows och webb.

Läs mer >>
WebMonitor är en webbapplikation för papper/nonwovenindustrin

Läs mer >>

Läs mer >>

Copyright © 2008 Pepto Systems