Företaget       Tjänster        Produkter        Exjobb      English English please


>> Miljö
 
 
Vår Miljöpolicy

Peptos miljöpolicy är egentligen ganska enkel. Vi skall erbjuda kunden tjänster som tar sådana miljömässiga hänsyn att vi vinner kundens fulla förtroende samtidigt som vi utsätter miljön för minsta möjliga påfrestning.

Eftersom vi är ett företag som levererar IT tjänster tillhör vi inte den typ av företag som utsätter miljön för stora påfrestningar. Vi har en miljöpolicy i alla fall. Genom att ha en tydlig kvalitets och miljöpolicy visar vi vår omgivning och inte minst våra kunder att vi är seriösa och långsiktiga. Både i relationen med vår omvärld i allmänhet och våra kunder i synnerhet.

För att förverkliga vår miljöpolicy bedrivs verksamheten enligt följande riktlinjer:
  • Alla medarbetare skall vara medvetna om miljöns betydelse och utföra tjänster, med hänsyn taget till detta, på ett kompetent sätt.
  • Alla medarbetare skall fortlöpande kompetensutvecklas inom miljöområdet.
  • Miljömässigt beprövade lösningar skall väljas före nya och okända.
  • Resurssnålhet är bättre än återbruk, återvinning, förbränning eller deponering.
  • Miljömässigt bättre material skall väljas då funktionsmässigt likvärdiga finns.
Miljöarbetet omfattar alla typer av tjänster som utförs av medarbetare till Pepto Systems AB.

Miljöansvarig Pepto Systems:

Johan Schönbeck
E-mail: johan.schonbeck@pepto.se
Tel: 08-545 411 51
Fax: 08-545 411 59Pepto Systems AB
Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm

Tel: 08-545 411 50
pepto@pepto.se
  Elektroniska fakturalösningar  Industriell Systemutveckling  WebMonitor  EasySurveyor
Automatisk fakturahantering med papperslösa dokumentflöden.

Läs mer >>
Vi utvecklar applikationer och integrerar system både för windows och webb.

Läs mer >>
WebMonitor är en webbapplikation för papper/nonwovenindustrin

Läs mer >>

Läs mer >>

Copyright © 2008 Pepto Systems