Företaget       Tjänster        Produkter        Exjobb      English English please


>> WebMonitor
 
 
WebMonitor är en webbapplikation för pappers/nonwovenindustrin. Med information från ett webbinspektionssystem kan programmet övervaka händelser på en eller flera produktionslinjer via ett LAN eller via Internet. WebMonitor är det avgjort enklaste sättet att distribuera information från ett Web Inspection system till olika användargrupper.

Sökning

Sökning på tambourer och produkter sker på ett enkelt sätt genom att antingen söka på ID eller datum. Sökresultatet listas upp efter vald sökning. Här får man information om tambourerna såsom längd, bredd, ID och produktionsdatum. Genom att klicka på en tambour kan man gå in och titta på produktens felkarta.

Felkarta

Här finner man defektinformation om den aktuella tambouren eller produkten. För att få snabb information om produkterna drar man muspekaren över produkten, då visas en popup text som visar produktens position i tambouren, ID, längd och bredd. För att se defekter i produkten klickar man på produkten, ett popup-fönster med dess defekter visas i form av en lista. Här visas den exakta positionen och typ av defekt. Vilken typ av defekt visas med hjälp av olika symboler.

Det finns även en zoomfunktion som används för att få närmare överblick över felkarteområdet. Man kan även välja hur mycket av tambouren man vill granska, t ex att man bara vill se 3000-5000 m i längsled eller 2-3 m i breddled på tambouren.Om ni är intresserad av WebMonitor eller om ni har några frågor kan ni kontakta:

Jens Andersson
Telefon 08-545 411 50, Eller e-posta till: jens.andersson@pepto.se
Pepto Systems AB
Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm

Tel: 08-545 411 50
pepto@pepto.se
  Elektroniska fakturalösningar  Industriell Systemutveckling  WebMonitor  EasySurveyor
Automatisk fakturahantering med papperslösa dokumentflöden.

Läs mer >>
Vi utvecklar applikationer och integrerar system både för windows och webb.

Läs mer >>
WebMonitor är en webbapplikation för papper/nonwovenindustrin

Läs mer >>

Läs mer >>

Copyright © 2008 Pepto Systems