Pepto Systems logotype
  Företaget       Tjänster        Produkter        Exjobb      English English please


>> Industriell Systemutveckling

Kompetens

Inom industriell systemutveckling arbetar vi huvudsakligen med programutveckling och användargränssnitt, alltid med den senaste tekniken. Huvudsakliga plattformar är Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP samt Windows Me.

Systemen utvecklas alltid med tanke på tillgänglighet och stabilitet då många system har krav på sig att gå dygnet runt i en krävande industriell miljö. Använadrgränssnittet ställer också stora krav eftersom användarna har varierande datorvana.

Stor kompetens finns också inom Linux samt Java utveckling mot Sun plattformar.

Verktyg

Vi utvecklar programvara som använder sig av en rad olika tekniker, beroende på applikationens miljö och krav. Stor kompetens finns bl a inom följande områden:

  • .NET
  • COM+/DCOM
  • J2EE/EJB
  • SOAP/XML
  • ASP+/JSP
  • TCP/IP
  • Multi-tier computing
Utöver detta finns även kompetenser på ett antal databassystem bl a MS-SQL Server, Oracle RDB. Vi behärskar ett antal olika verktyg för utvecklig av programvara.

  • Borland Delphi
  • Borland C++ Builder
  • Visual Studio .NET
Vi arbetar med objektorienterade metoder för analys, design och implemetation.Pepto Systems AB
Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm

Tel: 08-545 411 50
pepto@pepto.se
  Elektroniska fakturalösningar  Industriell Systemutveckling  WebMonitor  EasySurveyor
Automatisk fakturahantering med papperslösa dokumentflöden.

Läs mer >>
Vi utvecklar applikationer och integrerar system både för windows och webb.

Läs mer >>
WebMonitor är en webbapplikation för papper/nonwovenindustrin

Läs mer >>

Läs mer >>

Copyright © 2008 Pepto Systems